Tag Archives: instrukcje

Jak powiązać listę ToDo z aktywnościami?

Listy ToDo to potężne narzędzie. W Warthogu nabiera dodatkowej mocy,…

Read more

Jak dodać aktywności i umiejętności w Warthogu?

Warthog Timer to narzędzie, które pomaga w uporządkowanym rozwoju umiejętności.…

Read more

Jak stworzyć nowe normy na dany tydzień?

Dyscyplina wymaga stałego kontaktu z czasem, który spędzamy na pracy.…

Read more

Jak dodać termin wykonania zadania w Warthogu? [Listy ToDo]

Metoda Osiągania Celu zakłada pewien rozdział, między planowaniem i pracą.…

Read more

4/4